Tweede Gren(s/z)treffen op 26.01.2023

Op 26 januari organiseren de gemeenten Beesel en Brüggen samen met de Business Club Maas Rhein een nieuwjaarsbijeenkomst gericht op het ondernemen over de grens. Voor BC Maas Rhein is dit de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenlomst.

Voor de gemeenten Beesel en Brüggen is dit event een vervolg op een eerdere Gren(s/z)treffen bijeenkomst, voor de leden van Business Club Maas Rhein de jaarlijkse nieuwjaarsontvangst. We verheugen ons erop het Duits-Nederlandse netwerk op deze manier verder te laten groeien.

Ondersteund door het INTERREG-programma Duitsland-Nederland